KORNINGSDIPLOM

Regler för SBK:s korningsdiplom

Diplomet har instiftats för att stimulera uppfödare och täckhundsägare att verka för att valpköpare korar sina hundar.

Diplomet utdelas , enligt nedanstående regler, centralt av Svenska Brukshundklubben efter rekommendation av respektive rasklubb och efter anmälan från uppfödare eller täckhundsägare.

För erhållande av diplom krävs att nedan angivet antal hundar av samma ras, 
a) uppfödda av samma uppfödare eller kennel,
b) fallna efter en och samma hanhund eller tik,
skall ha deltagit vid en av anordnad korning med godkänt resultat.

Diplomet kan utdelas retroaktivt och mer än en gång till samma kennel eller person.

För erhållande av diplomet krävs för uppfödare ett antal av 10 hundar enligt ovan, för hanhund 15st och för tik 5st godkända hundar.

Fastställda av SBKs arbetsutskott 1972-05-05

 

Kennelbild gatefields 

SBKs Korningsdiplom för uppfödare tilldelat 

Marianne Hansson, kennel Gatefields

för följande hundar :

 Korad Gatefields Speedy Gonzales

Korad SEUCH Gatefields Sweet Georgia
Korad SEUCH Gatefields Sunny Girl
Korad CIB NORDUCH FIUCH EECH LVCH Gatefields Smart Guy
Korad Gatefields Gyllene Glädje
Korad Gatefields Magical Player
Korad Gatefields Magic Feeling
Korad Gatefields Golden Magic
Korad Gatefields Golddust For Me
Korad Gatefields Good News

 

kennelbild sammensSBKs Korningsdiplom för uppfödare tilldelat

Ann Kristin & Adriana Thorin Sammens, kennel Sammens

för följande hundar :

 Korad LP 1 Sammen's Middle Five

Korad C.I.B NO SE UCH Sammen's Born To Be Wild
Korad Sammen's Moon Goddess
Korad Sammen's Give The Look
Korad NO JW-12 Sammen's New Look
Korad Sammen's Look A Like
Korad SE UCH Sammen's Ace Of Diamonds
Korad C.I.B FI SE LV UCH Sammen's One Blue River
Korad Sammen's Blu Di Blu
Korad C.I.B SE NO UCH Sammen's Judy Blue Eyes

 

 

 

 

Alice SBKs Korningsdiplom tilldelat Se V-07 Gatefields Good Ol'Days
ägare Marianne Hansson
för följande korade avkommor:
 
Korad Gatefields Speedy Gonzales
Korad SEUCH Gatefields Sweet Georgia
Korad SEUCH Gatefields Sunny Girl
Korad CIB NORDUCH FIUCH EECH LVCH Gatefields Smart Guy
Korad Gatefields Gyllene Glädje
 
Korad Gatefields Magical Player
Korad Gatefields Magic Feeling
Korad Gatefields Golden Magic
Korad Gatefields Golddust For Me
Korad Gatefields Good News

 

C.I.B Gatefields Gyllene MånstråleSBKs Korningsdiplom tilldelat C.I.B Gatefields Gyllene Månstråle
ägare Ann-Kristin Thorin Sammen's
för följande korade avkommor:
 
Korad LP 1 Sammen's Middle Five
Korad C.I.B NO SE UCH Sammen's Born To Be Wild
Korad Sammen's Moon Goddess
Korad Sammen's Give The Look
Korad NO JW-12 Sammen's New Look
Korad Sammen's Look A Like

 

SBKs Korningsdiplom tilldelat KORAD NUCH SEUCH RLDN Gatefields Sunny Girl
ägare Marianne Hansson
för följande korade avkommor:

Korad SEUCH Gatefields Sweet Little Firefly
Korad CIB NORDCH EECH LTCH RLDN SE VCH Gatefields Smoke On The Water
Korad RLDN RLDF SE VCH Gatefields I'm All Aflame
Korad RLDN RLDF RLDA LP startklass Gatefields In Case Of Fire
Korad Gatefields Ol'Fashion Style