Inofficiella arbetsbeteckningar

Det är ingen officiell titel enligt Hunddata i dagsläget men det står i bruksreglerna att en hund får tituleras SPH/RPH/SÖKH/SKH 1 2 3 när den är godkänd i de olika klasserna i de olika grenarna.

 

Så här står det i reglerna: 

 Kompetensbeteckningar
Hund som godkänts i någon klass betecknas:


1) Gruppens fastställda beteckning (Skh, Sph, Rph, Sökh)
2) Efter gruppbeteckningen tillfogas siffran I för lägre klass, II för högre
klass och III för elitklass.
 Under kapitlet 19. Krav för godkännande m.m.